0

Old Amsterdam pop up @MARVIN

De pop-up SinterKAASletter winkel van Old Amsterdam bij MARVIN was een groot succes! De kaasletters werden ter plaatse met de hand gemaakt. Elke dag vlogen er gemiddeld 400 letters over de [...]